ครอบครัวธรรมนิติ จัดโครงการ CSR ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา

13 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ครอบครัวธรรมนิติ จัดโครงการ CSR ร่วมกันเป็นจิตอาสาทำความสะอาดลานวัดและห้องน้ำที่วัดน้อยนอก

ทั้งนี้ได้ถวายหนังสือประทีปธรรม และเงินจำนวน 10,000 บาท แก่ท่านเจ้าอาวาสอีกด้วย

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?