กลุ่มบริษัทธรรมนิติ ร่วมทำความดี จัดโครงการ CSR “มอบทุนแก่โรงเรียนที่ชัยภูมิ”

29 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม กลุ่มบริษัทธรรมนิติ เดินทางไปมอบทุนซ่อมแซมโรงเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ และอีก 4 โรงเรียนใกล้เคียง ณ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

โดยทุนและสิ่งของ มาจากการบริจาคของผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ทั้งบุคคลภายนอก และพนักงานภายในบริษัทธรรมนิติ ทั้งนี้มียอดบริจาคทั้งสิ้น 62,425 บาท

นอกจากนี้ยังช่วยกันทำก๋วยเตี๋ยวเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆ 

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคทุน และสิ่งของ ร่วมกันตอบแทนสังคม เพื่อสร้างโอกาส และสนับสนุนการศึกษาของน้องๆ ครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?