มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 15) ให้แก่ชุมชนตรอกข้าวสาร

27 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ครั้งที่ 15

ส่งมอบข้าวกล่อง ไข่เค็ม และน้ำดื่ม พร้อมด้วยเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ชุมชนตรอกข้าวสาร นำโดยคุณดารารัตต์ พืชมงคล กรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล

ขอขอบคุณ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ผู้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด และคุณสุพพตา ธีมากร ผู้บริหาร บริษัท เอส.พี.เอ. อินทีเกรชั่น จำกัด ผู้สนับสนุนไข่ไก่ จำนวน 200 แพ็ค รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางซื่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.เตาปูน และเจ้าหน้าที่ชุมชน ที่ได้จัดระเบียบอำนวยความสะดวกให้กิจกรรมนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีครับ

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?