ครม. เห็นชอบปรับเปลี่ยนการขอมี ‘ใบอนุญาตขับรถ’ และการต่ออายุ+

ครม. เห็นชอบปรับเปลี่ยนการขอมี ‘ใบอนุญาตขับรถ’ และการต่ออายุ