รู้หรือไม่…เช็คกับแคชเชียร์เช็ค แตกต่างกันอย่างไร?+

รู้หรือไม่…เช็คกับแคชเชียร์เช็ค แตกต่างกันอย่างไร?