ปรับตัวอย่างไร? ในยุค On Demand เมื่อทุกอย่างต้องเร็ว+