3 แนวทางคัดเลือก “คนที่ใช่” ไว้ขับเคลื่อนองค์กร+

3 แนวทางคัดเลือก “คนที่ใช่” ไว้ขับเคลื่อนองค์กร