ถูกเลิกจ้างทางโปรแกรมแชตได้หรือไม่+

ถูกเลิกจ้างทางโปรแกรมแชตได้หรือไม่