เลี่ยงได้เลี่ยง!! ใช้รูปคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต สร้างเฟซบุ๊ก-ไลน์ปลอม เสี่ยงทั้งจำทั้งปรับ+

เลี่ยงได้เลี่ยง!! ใช้รูปคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต สร้างเฟซบุ๊ก-ไลน์ปลอม เสี่ยงทั้งจำทั้งปรับ