ผลวิจัยชี้ “ออฟฟิศแบบเปิด” ช่วยให้พนักงานแอคทีฟมากขึ้น+

ผลวิจัยชี้ “ออฟฟิศแบบเปิด” ช่วยให้พนักงานแอคทีฟมากขึ้น