นายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจได้หรือไม่ ?+

นายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจได้หรือไม่ ?