เปิด “ร่าง พ.ร.ฎ. กำกับควบคุมแพลตฟอร์มดิจิทัลฯ” รู้ก่อน เตรียมตัวก่อน+

เปิด “ร่าง พ.ร.ฎ. กำกับควบคุมแพลตฟอร์มดิจิทัลฯ” รู้ก่อน เตรียมตัวก่อน