เช็กให้ดีก่อนเดินทางข้ามจังหวัด เมื่อปลดล็อกที่พัก โรงแรม รีสอร์ท+