ครม.เห็นชอบคงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินถึงสิ้นปี 63+

ครม.เห็นชอบคงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินถึงสิ้นปี 63