ขยายเวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดาออกไปอีก 3 เดือน จากมีนาคมเป็นสิ้นสุดมิถุนายน 2563+