สัมภาษณ์พิเศษคุณคณพล วงศ์พิชญวิศาล Chief Technology Officer บริษัท พิชญโซลูชั่น จำกัด วัคซีนสำหรับผู้ประกอบการ+