แต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว ก็สามารถถอนได้+

แต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว ก็สามารถถอนได้