เจาะข้อหา “ฆ่าคนตาย” รับโทษอะไรบ้าง ?+

เจาะข้อหา “ฆ่าคนตาย” รับโทษอะไรบ้าง ?