Tag Archive for: ประชุม ครม.

ขยายเวลามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2+

ขยายเวลามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2

4 มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ+

4 มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครม.ไฟเขียว ปรับปรุงเหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของ Smart Visa+

ครม.ไฟเขียว ปรับปรุงเหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของ Smart Visa

อนุมัติร่าง พรบ.การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน+
ครม.เห็นชอบ การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก+

ครม.เห็นชอบ การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?