มูลนิธิธรรมนิติ ถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ประจำปี 2567

มูลนิธิธรรมนิติ จัดพิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ประจำปี 2567 จำนวน 17 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 102,000 บาท

โดยมีตัวแทนคณะสงฆ์ จากวัดสร้อยทอง เข้ารับถวายทุน จำนวน 6 ทุน , วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร จำนวน 6 ทุน และวัดโมลีโลกยาราม จำนวน 5 ทุน

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?