5 สิ่งสำคัญ…เริ่มต้นสร้างธุรกิจ

ธุรกิจ

25 ตุลาคม 2562

สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่กำลังเริ่มสร้างธุรกิจ นี่คือ 5 สิ่งสำคัญที่ต้องลงมือทำ

1.เงินลงทุน

สิ่งสำคัญอันดับแรก ในการคิดที่จะประกอบธุรกิจ คือแหล่งเงินทุน

 

2.กลุ่มเป้าหมาย

ต้องสำรวจกลุ่มลูกค้าว่า ธุรกิจที่เราจะทำนั้น เหมาะกับลูกค้าประเภทไหน

 

3.วางแผนธุรกิจ

ทุกธุรกิจต้องมีการวางแผนก่อนเสมอ ต้องคิดต้นทุนและวางแผนว่าในแต่ละเดือน/แต่ละปีต้องทำรายได้และผลกำไรเท่าไร

 

4.บริหารจัดการ

ก่อนเริ่มธุรกิจต้องมีการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องของพนักงาน

 

5.ลงมือปฏิบัติ

สิ่งสำคัญที่สุดคือการลงมือทำ เพราะหากเราไม่เริ่ม ก็จะไม่เกิดผลงาน สินค้า หรือบริการ ที่เราจะทำธุรกิจ

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?