รถหายระหว่างติดไฟแนนซ์ ต้องผ่อนต่อหรือไม่?

23 พฤศจิกายน 2565

ความเสี่ยงของคนมีรถ นอกจากปัญหาเรื่องรถเสียโดยไม่ตั้งตัวแล้ว ยังมีเรื่องของโจรขโมยรถที่เราไม่มีโอกาสรู้เลยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร และหากเกิดขึ้นกับเราแล้วต้องทำอย่างไร โดยเฉพาะรถที่ยังผ่อนไฟแนนซ์ไม่หมด ยังต้องผ่อนต่อหรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีรถหาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

• มาตรา 562 ผู้เช่าจะต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เช่า เพราะความผิดของผู้เช่าเอง หรือของบุคคลซึ่งอยู่กับผู้เช่า หรือของผู้เช่าช่วง
แต่ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแต่การใช้ทรัพย์สินนั้นโดยชอบ

• มาตรา 567 ถ้าทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายไปทั้งหมดไซร้ ท่านว่าสัญญาเช่าก็ย่อมระงับไปด้วย

• มาตรา 572 อันว่าเช่าซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว
สัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าเป็นโมฆะ

สรุป รถหายต้องผ่อนต่อหรือไม่?

หากรถโดนขโมยในระหว่างที่ผ่อนไฟแนนซ์ เจ้าของรถไม่ต้องผ่อนต่อหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสาเหตุการหายและความคุ้มครองที่มีอยู่ คือ

1. กรณีมีประกันรถหาย

หากประกันภัยที่ทำไว้ เช่น ประกันภัยชั้น 1 ที่มีผลครอบคลุมกรณีรถหาย บริษัทประกันจะเป็นผู้จ่ายเงินทุนประกันให้กับไฟแนนซ์

• โดยหากเงินทุนประกันมีมูลค่ามากกว่าค่างวดคงเหลือ เจ้าของรถจะได้รับเงินส่วนต่างคืน
• แต่หากเงินทุนประกันมีมูลค่าน้อยกว่าค่างวดคงเหลือ เจ้าของรถอาจต้องจ่ายส่วนต่างที่เหลือให้กับไฟแนนซ์เอง หรือจะเจรจาไกล่เกลี่ยกับไฟแนนซ์ก็ได้

2. กรณีไม่มีประกันรถหาย

หากไม่ได้ทำประกันรถหาย หรือประกันที่มีไม่ครอบคลุมกรณีรถหาย ในทางกฎหมายยังให้สิทธิ์เจ้าของรถหยุดชำระค่างวดได้ โดยให้รีบแจ้งเรื่องไปยังไฟแนนซ์ให้เร็วที่สุด จากนั้นไฟแนนซ์จะดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้ศาลไกล่เกลี่ย และตัดสินให้จ่ายเงินค่างวดส่วนที่เหลือตามสมควร

***เจ้าของรถต้องผ่อนต่อหรือไม่ หรือผ่อนในยอดที่มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล

3. กรณีรถหายเพราะประมาท 

แม้จะมีประกันครอบคลุมกรณีรถหายก็ตาม แต่หากเจ้าของรถประมาทจนทำให้รถสุ่มเสี่ยงกับการสูญหาย หรือถูกขโมย เช่น ลงจากรถโดยเสียบกุญแจค้างไว้ ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ จอดรถในที่เปลี่ยว กรณีเหล่านี้อาจถือเป็นความประมาทเลินเล่อ และเป็นเหตุให้บริษัทประกันมีสิทธิ์ไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนได้

ทำอย่างไรเมื่อรถหาย?

• แจ้งความลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
• นำใบแจ้งความไปยื่นต่อบริษัทประกันภัย เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่มีความคุ้มครองรถหาย
• แจ้งไฟแนนซ์เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับค่างวดหรือค่าใช้จ่ายคงค้าง

 

อ้างอิงข้อมูล

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?