fbpx

Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 3 ดูงานที่ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

13 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะ Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 3 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ได้ไปเยี่ยมชมดูงานที่ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

เพื่อเยี่ยมชมในส่วนของโรงงาน ศึกษาการผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้เรียนรู้การทำงานต่างๆ ที่ สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้

โดยมี คุณราเชน อินทรเจริญ ผู้จัดการสนับสนุนกิจกรรม เป็นวิทยากรในการดูงาน และรับมอบของที่ระลึก

ธรรมนิติ ขอขอบคุณ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ทั้งท่านผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ และทำให้การดูงานในครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?