5 วิธีมัดใจผู้บริโภคยุค 5.0

5 วิธีมัดใจผู้บริโภค

30 กรกฎาคม 2562

5 วิธีมัดใจผู้บริโภคยุค 5.0 หรือ Digital 5.0 ซึ่งเป็นยุคของการใช้สื่อ และ platform ที่หลากหลาย (omni-channel) โดยใช้กลยุทธ์การใช้สื่อในแต่ละช่องทางให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าแบบไร้รอยต่อ (customer experience)

5 วิธีมัดใจผู้บริโภคยุค 5.0 

1. วาง Brand Image ให้ชัดเจน
ผู้บริโภคไม่ได้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจซื้อเพียงอย่างเดียว แต่ Brand Image เป็นอีกหนึ่งเหตุผลในการตอบโจทย์ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตัวตนของผู้บริโภคเอง

2. สร้าง Information Brand ในทุก Media Platform
Media Platform คือ ช่องทางการสื่อสารในทุกรูปแบบ ทั้ง Off-line และ Online เช่น หนังสือพิมพ์, โทรศัพท์มือถือ, อินเตอร์เน็ตฯ ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย ดังนั้น การให้ข้อมูล Brand อย่างทั่วถึงในทุกช่องทางถือเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นการสร้างภาพจำ (Brand Awareness) ให้กับสินค้านั้น ๆ อีกด้วย

3. Content โดนใจ สร้างการตัดสินใจที่รวดเร็ว
ยุค 5.0 สมาธิของผู้บริโภคลดเหลือเพียง 8.25 วินาที การทำ Content หรือ Promotion โดนใจ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากการเห็น Content ในครั้งแรกนั้น สร้างการตัดสินใจให้ผู้บริโภคไปแล้วถึง 80% เลยทีเดียว

4. ผู้บริโภคที่แตกต่าง ต้องการ Product ที่หลากหลาย
ด้วย Life style ของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน Product แบบเดิม อาจไม่สามารถเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้บริโภคได้ ดังนั้น การมีตัวเลือกเพิ่มเติมสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลาย อาจเป็นการเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ และมัดใจฐานลูกค้ารายเดิมได้อีกด้วย

5. สร้าง Selling แบบไร้รอยต่อ
การสร้างประสบการณ์การซื้อแบบไร้รอยต่อถือเป็นสิ่งสำคัญในยุค 5.0 เนื่องจากผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ชอบความสะดวกสบาย และรวดเร็ว หากสินค้า Brand ใดที่ตอบโจทย์เรื่องนี้ จะสามารถสร้าง Brand loyalty ให้กับผู้บริโภคได้ เช่น ช่องทางการชำระเงินที่ปลอดภัยและสะดวก การส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?