องค์กรในฝันยุค 4.0

องค์กรในฝัน

17 มิถุนายน 2562

‘องค์กรในฝัน’ คงไม่ใช่แค่องค์กรขนาดใหญ่ ทันสมัย หรูหราสวยงามเท่านั้น แต่หมายถึงองค์กรของคนที่มีความสามารถเฉพาะตัว ที่สามารถทำงานใหญ่ได้สำเร็จโดยไม่ต้องมีคนมาควบคุมเพราะมีแต่คนคุณภาพดี เป็นองค์กรที่เน้นทำสิ่งยิ่งใหญ่จึงมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายผลตอบแทนได้สูงเพื่อผลงานที่สูงกว่า และสร้างความเติบโตก้าวหน้าให้กับทั้งองค์กรและพนักงานไปพร้อมกัน 


และการที่จะก้าวไปถึงจุดที่เป็นองค์กรในฝันได้…องค์กรจะต้องมี 8 แนวทางสำคัญดังนี้

1.ใช้คนให้น้อยลงแต่มีคุณภาพมากขึ้น ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ Aging Society เด็กจบใหม่มีน้อยกว่าที่เกษียณไป ทำให้การรับคนใหม่ชดเชยคนเก่าเท่าเดิมนั้นเป็นไปไม่ได้ จึงต้องเน้นใช้คนให้น้อยลงเรื่อยๆ แต่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เก่งขึ้น ได้งานเท่าเดิม

2.นำเทคโนโลยีมาทำงานที่ไร้สาระ เมื่อเรามีคนที่มีคุณภาพดีขึ้นในปริมาณที่น้อยลง ก็เอาเทคโนโลยีมาทำงาน routine ที่ไม่จำเป็นต้องใช้คน ยิ่งทุกวันนี้เทคโนโลยีถูกลง หาได้ง่ายขึ้น และเด็กยุคใหม่โตมากับเทคโนโลยีอยู่แล้วจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ทุกคนคิดเหมือนกัน ทำเหมือนกัน โดยมุ่งไปยังจุดหมายเดียวกัน จะได้ไม่เกิดความวุ่นวายในองค์กร

4.คัดคนพิเศษให้ตรงกับงาน เมื่อเราใช้เทคโนโลยีมาทำงานแรงงานแล้ว ก็ควรเลือกคัดคนที่ตรงกับความต้องการจริงๆ ซึ่งนั่นหมายถึงต้องรู้ก่อนว่า ความสามารถพิเศษที่องค์กรของเราต้องการคือเรื่องใด แล้วรับคนให้ตรงกับงาน เลือกคนที่เหมาะกับงานนั้น

5.จ่ายค่าจ้างสูงขึ้นตามคุณภาพที่ได้มากขึ้น คนยุคใหม่อยากได้รายได้ดี องค์กรก็ควรจ่ายให้ตามคุณภาพที่มากขึ้น ไม่ต้องมัวเสียดายเพื่อให้องค์กรมีโอกาสเลือกคนได้มากขึ้น และเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับพนักงานที่จะมาสมัครงาน รวมทั้งอยากรักษางานไว้ให้ดีที่สุด

6.สร้างความเข้าใจในหน้าที่ที่ต่างกัน คนมักคิดว่าสิ่งที่ตนเองทำยากลำบากกว่าของคนอื่น มีคุณค่ามากกว่าคนอื่น หรือไม่ก็น้อยใจว่างานของตนเองนั้นสำคัญน้อยกว่าคนอื่น ดังนั้นหัวหน้างานจึงมีหน้าที่สร้างความเข้าใจในความสำคัญของแต่ละงาน เพื่อให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในการทำงานของตนเอง

7.วางแผนความก้าวหน้าให้ชัดเจน หนึ่งในความฝันของทุกคนก็คืออยากเติบโตและก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน ฉะนั้นการเข้าใจถึงความก้าวหน้าและแผนของพนักงานแต่ละคนจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการอยู่ต่อหรือลาออกไป หัวหน้างานและนายจ้างต้องวางแผนร่วมกับพนักงานแต่ละคนในทุกตำแหน่งว่าอยากเติบโตไปถึงไหน และต้องทำอย่างไร

8.สร้างองค์กรธรรมดาให้เป็นองค์กรที่ทรงคุณค่า องค์กรยุคใหม่ต้องปรับเปลี่ยนจากการทำธุรกิจหรือธุรกรรมบ้านๆ ที่ใครก็ทำได้ มาเป็นองค์กรที่กำลังมีความฝันอันยิ่งใหญ่ และทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าการที่เขามาทำงานคือการมาร่วมกันสร้างฝันที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นจริง

 

ที่มา : วารสาร HR Society magazine ปีที่ 15 ฉบับที่ 175 เดือนกรกฎาคม 2560 หน้า 8-12 เรื่อง ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสสิเนส อลายอานซ์ จํากัด

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?