มูลนิธิธรรมนิติและคณะร่วมบริจาคข้าวสาร

13 เมษายน 2563

ตัวแทนมูลนิธิธรรมนิติ  นำทีมโดยคุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 และคุณกิตติยา อาภากุลอนุ กรรมการจัดการคนที่ 5 ได้เดินทางไปบริจาคเงินจำนวน 145,000 บาท เพื่อร่วมบริจาคซื้อข้าวสารที่สนามหลวง

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มูลนิธิธรรมนิติและคณะ นำทีมโดยคุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 และคุณกิตติยา อาภากุลอนุ กรรมการจัดการคนที่ 5 ได้เดินทางไปบริจาคเงินจำนวน 145,000 บาท ให้กับโรงครัวจิตอาสาสันติอโศก ณ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อให้โรงครัวนำเงินไปซื้อข้าวหอมมะลิจำนวน 5 ตันมาทำอาหารแจกประชาชนที่มาในบริเวณท้องสนามหลวง โดยมีตัวแทนจากทางกองทัพธรรมมูลนิธิมารับมอบและให้การต้อนรับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?