มติในการประชุมครั้งที่ 117 (221) เรื่อง จ่ายเงินค่ายังชีพ (ครั้งที่ 10)

ด้วยสภากรรมการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑๗(๒๒๑) เมื่่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด(มหาชน) และ บริษัทในกลุ่ม จ่ายเงินค่ายังชีพ (ครั้งที่ ๑๐) ให้กับ พนักงานบริษัทในเครือ ทุกบริษัท คนละ ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน ยกเว้นคณะกรรมการจัดการ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่งวดเงินเดือนวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?