เตรียมรับมือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ใหม่) เริ่มบังคับใช้ปี 2562

18 เมษายน 2563

จาก ภาษีบำรุงท้องที่ และ ภาษีที่ดินและโรงเรือน จะรวมกันเป็น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ในปี 2562 เรามาดูกันดีกว่าครับว่า มีข้อกำหนด และอัตราภาษีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง เพื่อที่จะได้เตรียมรับมือ วางแผนกันให้ถูกนะครับ

1. ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบํารุงท้องที่จัดเก็บจาก

 • ที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อปลูกบ้านที่อยู่อาศัย ทําการเกษตร
 • ที่ดินว่างเปล่า

 ฐานภาษี   ใช้ราคาปานกลางที่ดินตามกำหนดเป็นราคาประเมิน

 • ต่ำสุดไร่ละ 1,600 บาท อัตราภาษีไร่ละ 8 บาท
 • สูงสุดไร่ละ 9,000,000 บาท อัตราภาษีไร่ละ 22,495 บาท
 • กรณีที่ดินที่ใช้ประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุก

– ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน  เสียภาษีครึ่งหนึ่งของอัตราภาษี

– เจ้าของที่ดินทำเอง เสียภาษีสูงสุดไม่เกินไร่ละ 5 บาท

 • กรณีที่ดินทิ้งร้างว่างเปล่า เสียภาษีเพิ่มขึ้น 1 เท่าของอัตราภาษี

*อัตราภาษี ตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงท้องที่พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508

 

2.ภาษีที่ดินและโรงเรือน

ภาษีที่ดินและโรงเรือน  จัดเก็บจาก

 • เจ้าของโรงเรือน อาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งให้เช่า หรือที่ดินเพื่อเช่า หรือประกอบกิจการที่สร้างรายได้ให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้

 อัตราภาษี  คือ 12.5% ต่อปีของค่ารายปี

 • ค่ารายปี คือ จำนวนเงินที่ทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ใน 1 ปี
  ในกรณีให้เช่า ให้ถือว่าค่าเช่าคือค่ารายปี หรือถ้าไม่สามารถประเมินเป็น
  จำนวนเงินได้ อาจเทียบเคียงกับทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียง
 • ค่าภาษี = ค่ารายปี x 12.5%

*อัตราภาษี ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและโรงเรือน พ.ศ. 2475

3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง’62

ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีที่ดินและโรงเรือน เปลี่ยนชื่อเป็น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ปรับอัตราใหม่เพื่อ…

– ลดความเหลื่อมล้ำ

– ลดการกักตุนที่ดินไว้เก็งกำไร

– กระจายการถือครองที่ดิน

– กระตุ้นการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์

จัดเก็บภาษีจาก…

– ที่ดินเกษตรกรรม

– บ้านพักอาศัย

– ที่ดินพาณิชยกรรม

– ที่ดินรกร้างว่างเปล่า

4.อัตราภาษีที่ดินเกษตรกรรม

*ยกเว้นภาษีที่ดินเกษตรกรรมที่มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท

5.อัตราภาษีบ้านพักอาศัย

6.อัตราภาษีที่ดินพาณิชยกรรม

*เพดานภาษีที่ดินสำหรับพาณิชยกรรมอยู่ที่ 1.2%

7.อัตราภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่า

*เพดานภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าอยู่ที่ 1.2% (บวกเพิ่ม 0.3% ทุก 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 3%)

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?