บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย 2560

13 เมษายน 2563

วันที่ 18 เมษายน 2560 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ได้แก่ 1. บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด 2. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 3. บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด 4. บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด 5. บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด 6.บริษัท ดีไอทีซี จำกัด 7. บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
ได้จัดงานรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้บริหารเพื่อศิริมงคลให้แก่ชีวิตสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2560 ณ ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน อาคารธรรมนิติ ซอยเพิ่มทรัพย์(ประชาชื่น20)

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?