บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ร่วมสมทบทุนโครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

Dharmniti CSR

13 เมษายน 2563

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ร่วมสมทบทุนโครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์” ที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช ได้จัดขึ้น

ธรรมนิติร่วมสมทบทุนพัฒนาโรงพยาบาลและทุนการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดโครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์” ผ่านการถ่ายทอดสดรายการพิเศษ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD (30) เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่ผ่านมา พร้อมนี้ กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสมทบทุนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำไปพัฒนาต่อไปครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?