ธรรมนิติ จัดอบรมกลุ่มหัวหน้างาน เรื่อง 5 Skill for Supervisor

29 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ธรรมนิติ จัดอบรมกลุ่มหัวหน้างาน เรื่อง 5 Skill for Supervisor โดย อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?