ธรรมนิติ จัดอบรมกลุ่มหัวหน้างาน เรื่อง การรับมือลูกน้องต่าง Gen ให้ได้ใจ

29 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ธรรมนิติ จัดอบรมกลุ่มหัวหน้างาน เรื่อง การรับมือลูกน้องต่าง Gen ให้ได้ใจ โดย อาจารย์วันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?