บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) รับเจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริหาร, ล่ามภาษาจีน, เลขาผู้บริหาร

ธรรมนิติรับสมัครงาน

28 มิถุนายน 2562

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) รับเจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริหาร  ล่ามภาษาจีนและเลขาผู้บริหาร

1) เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริหาร  1  อัตรา

คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี บุคลิกดี

– จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

– มีบุคลิกภาพดี และความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

– มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ รับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาให้กับงานในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

– หากมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถขับรถยนต์ได้

 

2) ล่ามภาษาจีน (ประจำสมาคมเศรษฐกิจไทย-จีน) 1  อัตรา

คุณสมบัติ

– เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี บุคลิกดี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกภาษาจีนหรือที่เกี่ยวข้อง

– ได้คะแนนทดสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป

– สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

– มีทักษะในการแปลภาษาและการสื่อสารดี

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

– มีบุคลิกภาพดี และความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

– มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ รับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาให้กับงานในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

 

3) ตำแหน่ง เลขาผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)  1 อัตรา

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป

– ปริญญาตรี/โท สาขาบริหาร จัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีคะแนนวัดระดับ TOEIC 605 คะแนนขึ้นไป

– สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ในด้านเลขานุการ

– สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

– มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

– มีทักษะที่ดีในด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร การเขียนรายงาน และการนำเสนองาน

– มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

 

รายละเอียดในการรับสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการศึกษาและแนบรูปถ่าย มาที่ E-Mail :   thunyaluk@dharmniti.co.th ,hr@dharmniti.co.th หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนัญญา มิ่งฉาย หรือคุณธัญลักษณ์ จิโรภาส หมายเลขโทรศัพท์ 02-596-0500 ต่อ 323

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?