บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี / หัวหน้าแผนกบัญชี/ เจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือน / ผู้จัดการฝ่ายจัดทำเงินเดือน /IT Support  /เลขาผู้บริหาร

ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากรรับสมัครงาน

19 มิถุนายน 2562

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี, หัวหน้าแผนกบัญชี,  เจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือน, ผู้จัดการฝ่ายจัดทำเงินเดือน, IT Support,  เลขาผู้บริหาร 

1)  เจ้าหน้าที่บัญชีประจำสำนักงานบัญชี   หลายอัตรา

คุณสมบัติ

– เพศหญิง / ชาย  อายุไม่เกิน  35  ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท  สาขาการบัญชี

– มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ใช้ Microsoft Office และ Express

– มีความรู้ด้านภาษอังกฤษจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

– มีประสบการณ์บัญชี ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– เคยผ่านงานสำนักงานบัญชี  / สามารถปิดงบการเงินได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

2) หัวหน้าแผนกบัญชี / พนักงานบัญชีอาวุโส  ประจำสำนักงานบัญชี     หลายอัตรา

คุณสมบัติ

– เพศหญิง / ชาย  อายุไม่เกิน  45 ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ โท  สาขาการบัญชี

– มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ใช้ Microsoft Office และ Express

– มีประสบการณ์บัญชี ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

– เคยผ่านงานสำนักงานบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถปิดงบการเงินได้  และสามารถขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

 

3)   เจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือน   3  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

–  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี บริหารงานบุคคล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา,กฎหมายประกันสังคม

– มีความรู้ พูด อ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้

– หากมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ได้ดี

– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 

4)   ผู้จัดการฝ่ายจัดทำเงินเดือน  1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

–  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาการบัญชี บริหารงานบุคคล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา,กฎหมายประกันสังคม

– มีความรู้ พูด อ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้

– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ได้ดี

– เคยผ่านงานสำนักงานบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

5)  IT Support  1  อัตรา

คุณสมบัติ

– เพศชายหรือหญิง

– อายุ ไม่เกิน  35 ปี

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

– สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้

– สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีได้ เช่น  Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถแก้ไขปัญหา Hard ware, Soft ware, Network ได้

– บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

 

6) ตำแหน่ง เลขาผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)  1 อัตรา

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป

– ปริญญาตรี/โท สาขาบริหาร จัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีคะแนนวัดระดับ TOEIC 605 คะแนนขึ้นไป

– สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ในด้านเลขานุการ

– สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

– มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

– มีทักษะที่ดีในด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร การเขียนรายงาน และการนำเสนองาน

– มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

 

รายละเอียดในการรับสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการศึกษาและแนบรูปถ่าย มาที่ E-Mail :   thunyaluk@dharmniti.co.th ,hr@dharmniti.co.th หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนัญญา มิ่งฉาย หรือคุณธัญลักษณ์ จิโรภาส หมายเลขโทรศัพท์ 02-596-0500 ต่อ 323

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?