ทีมงานธนาคารกรุงไทยมาเยี่ยมธรรมนิติ

ธนธนาคารกรุงไทยมาเยี่ยมธรรมนิติ

13 เมษายน 2563

ทีมงานจากธนาคารกรุงไทยได้มาเข้าพบและหารือกับผู้บริหารกลุ่มธรรมนิติ 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560  คุณประธาน พฤกษ์สว่างวงศ์ ผู้บริหารสำนักงานธุรกิจ (BCM-M) ธนาคารกรุงไทย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ, คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1, คุณปนัดดา กาญจนดิษฐ์ กรรมการจัดการคนที่ 3, คุณกิตติยา อาภากุลอนุ กรรมการจัดการคนที่ 5 และคุณดารารัตต์ พืชมงคล ผู้ช่วยกรรมการจัดการคนที่ 1 ให้การต้อนรับและหารือเป็นอย่างดีครับ   

ธนธนาคารกรุงไทยมาเยี่ยมธรรมนิติ

ธนธนาคารกรุงไทยมาเยี่ยมธรรมนิติ

ธนธนาคารกรุงไทยมาเยี่ยมธรรมนิติ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?