คุณไพศาล พืชมงคล รับรางวัลอันทรงคุณค่า ในงาน Thailand Headlines Person of the Year 2019

13 เมษายน 2563

มื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คุณไพศาล พืชมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่ในแวดวงไทยจีน Thailand Headlines Person of the Year 2019

ทั้งนี้ ยังได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า ในสาขา ข่าวสารและการเมือง ซึ่งคุณไพศาล พืชมงคล เป็นหนึ่งในสักขีพยานของการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน เป็นนักกฎหมายและนักสังคมศาสตร์ที่มีชื่อเสียง ได้สร้างผลงานซึ่งเป็นคุณูปการที่สำคัญระหว่างไทยจีนมาโดยตลอด ได้สนับสนุนความแลกเปลี่ยนในระดับข้าราชการระหว่างไทยจีนมาเป็นเวลาหลายสิบปี เป็นผู้ริเริ่มโครงการทุนการศึกษาภาษาจีนให้กับข้าราชการไทยมาเป็นเวลากว่า 10 ปี เป็นนักวิชาการชาวไทยที่มีชื่อเสียงในด้านวิจัยแผนพัฒนานโยบายและการปกครองของประเทศจีน เป็นบุคคลสำคัญในการผลักดันความร่วมมือต่างๆ กับประเทศจีน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี และก่อให้เกิดความร่วมมือต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?