10 มิถุนายน 2564

TheReflection_logo_2021

แบบสำรวจความคิดเห็นของนักวิชาชีพ ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากกลุ่มคนดังกล่าว ต่อประเด็นต่าง ๆ ในสังคม

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

Highlight

แบบสำรวจ Check list การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2563

Check list การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2563

ประเด็นคำถามคือ คนส่วนใหญ่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียบร้อยแล้วหรือยัง

 

วันที่เริ่มสำรวจ : 1 มิ.ย. 2564

จำนวนผู้ทำสำรวจ 437 ราย

แบบสำรวจ Check list การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2563

Check list การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2563

ประเด็นคำถามคือ คนส่วนใหญ่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียบร้อยแล้วหรือยัง

วันที่เริ่มสำรวจ : 1 มิ.ย. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจ 437 ราย

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อมาตรการช่วยเหลือการเก็บชั่วโมง CPD

จำนวนผู้ทำสำรวจ 365 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 365 ราย

Poll 9

จำนวนผู้ทำสำรวจ 286 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 286 ราย

Poll 8

จำนวนผู้ทำสำรวจ 384 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 384 ราย

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ทั้งหมด  |  กฎหมาย  |  บัญชี  |  อื่นๆ

ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19           ผลสำรวจ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 1,000 ราย

ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

ผลสำรวจ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 1,010 ราย

Slide8

ผลสำรวจการรับมือโควิด 19 ระลอกใหม่สำหรับผู้ประกอบการ

ผลสำรวจ ณ วันที่ 5 มิ.ย. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 378 ราย

Slide5

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ผลสำรวจ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 309 ราย

หากคุณต้องการเสนอให้ The Reflection ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่นี่

    iconfinder_ic_remove_red_eye_48px_352443

    Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

    Log in with your credentials

    Forgot your details?