ธรรมนิติจัด Tech Talk ครั้งที่ 1 โดย บริษัท ดีไอทีซี จำกัด

Tech Talk ครั้งที่ 1

13 เมษายน 2563

ในยุคที่ เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ทักษะและความรู้ในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ ‘ธรรมนิติ” ให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ให้กับบุคคลากร เพื่อพร้อมปรับตัวก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลคุณภาพ  ในงาน  Tech Talk ครั้งที่  1 โดยดีไอทีซี

ในยุคที่ไอทีและเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราทุกคน ทักษะและความรู้ในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ ‘ธรรมนิติ” ให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ให้กับบุคคลากร เพื่อพร้อมปรับตัวก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลคุณภาพ 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประดิษฐ์เปรมโยธิน บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ได้จัด Tech Talk ครั้งที่ 1 ขึ้น ด้วยตามเข็มมุ่งของธรรมนิติ เรื่องการยกระดับไอที เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล เพื่อที่สามารถนำไปปรับใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไป

ธรรมนิติ Tech Talk ครั้งที่ 1

ธรรมนิติ Tech Talk ครั้งที่ 1

คุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการบริหาร บริษัท ดีไอทีซี จำกัด

เริ่มงานด้วยการบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์ในการจัด Tech Talk ในครั้งนี้โดย คุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการบริหาร บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ที่ย้ำว่าเพื่อเป็นการยกระดับบริการของธรรมนิติ รวมถึงพัฒนาบุคลากร โดยคุณปรีดิวิชญ์ได้กล่าวปิดท้ายอย่างน่าประทับใจว่า “เราต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อน ทำอะไรแบบเดิม ๆ ไม่ได้แล้ว ต้องเรียนรู้ เข้าใจ ใช้เทคโนโลยีเป็น และการจะเข้าสู่ยุคดิจิทัล เราต้องคิดแบบดิจิทัล” 

ธรรมนิติ Tech Talk ครั้งที่ 1

ธรรมนิติ Tech Talk ครั้งที่ 1

คุณดารารัตต์ พืชมงคล ผู้ช่วยกรรมการจัดการคนที่ 1

จากนั้นเป็นการบรรยายถึงภาพรวมของ 10 เทรนด์เทคโนโลยีในปี 2017 ที่ผ่านมา โดยคุณดารารัตต์ พืชมงคล ผู้ช่วยกรรมการจัดการคนที่ 1 ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ก่อนจะเป็นการอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ ในการจัด Tech Talk ในครั้งต่อไป ซึ่งตลอดการบรรยายได้สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่มารับฟังเป็นอย่างมากครับ 

บรรยากาศในการจัด Tech Talk ครั้งที่ 1 นี้มีความสนุกสนานเป็นกันเองมากครับ และปิดท้ายด้วยการทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อนำเป็นข้อมูลในการจัด Tech Talk ในครั้งต่อไป 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?