โดนลูกหลงจากเพื่อนบ้านทะเลาะกัน เรียกค่าเสียหายได้หรือไม่?+

โดนลูกหลงจากเพื่อนบ้านทะเลาะกัน เรียกค่าเสียหายได้หรือไม่?