เงินจูงใจ ค่าคอมมิชชั่น เป็นค่าจ้างตามกฎหมายประกันสังคมหรือไม่ ?+

เงินจูงใจ ค่าคอมมิชชั่น เป็นค่าจ้างตามกฎหมายประกันสังคมหรือไม่ ?