แจ้งย้ายได้ไหม? หากเสาไฟขวางทางเข้า-ออกบ้าน+

แจ้งย้ายได้ไหม? หากเสาไฟขวางทางเข้า-ออกบ้าน