ไฟเขียว กกต.เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูล+

ไฟเขียว กกต.เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูล