นับถอยหลัง… สิทธิ์ใช้เงิน ชิมช้อปใช้ 14 วันก่อนถูกตัดสิทธิ์ !