เช็ค มีกี่ประเภทและควรระวังอย่างไรเมื่อใช้งาน?+

เช็ค มีกี่ประเภทและควรระวังอย่างไรเมื่อใช้งาน?