บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) รับเจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริหาร, ล่ามภาษาจีน, เลขาผู้บริหาร+