การลดความคุ้มครองเงินฝาก ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเงินอย่างไร+

การลดความคุ้มครองเงินฝาก ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเงินอย่างไร