ออกจากงานไปนาน ขอรับ ‘เงินชราภาพ’ จากกองทุนประกันสังคมได้หรือไม่?+

ออกจากงานไปนาน ขอรับ ‘เงินชราภาพ’ จากกองทุนประกันสังคมได้หรือไม่?