พิธีมอบเข็มกลัด 70 ปี ธรรมนิติ+

พิธีมอบเข็มกลัด 70 ปี ธรรมนิติ