บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เปิดให้เช่าสำนักงานวัดประดู่  +