สรุป! หลังยกเลิกเคอร์ฟิว สถานที่/กิจการ/กิจกรรมใด เปิดบ้าง? อะไรทำได้บ้าง?+

สรุป! หลังยกเลิกเคอร์ฟิว สถานที่/กิจการ/กิจกรรมใด เปิดบ้าง? อะไรทำได้บ้าง?